Holodeck Four

Hur man vet.

leave a comment

När man har 345 “vänner” på Facebook och folk addar en för att man existerat i samma universum som dem, men tomheten inte försvinner… Då vet man. Vilka är dessa människor med en relation till mig där jag inte vet något? Vilka är dessa människor som lägger till mig för att dölja mig, för att inte låta mig ta del av deras liv?

Försvinner tomheten med dem? Eller tillför de mer tomhet genom att ge mig illusionen av att de finns där? Jag lägger inte längre till folk själv.
Jag väntar.

Jag finns här.
Om du vill.

Written by corpset

October 30th, 2010 at 1:15 pm

Posted in Uncategorized